Vis maior – visszajár a nevezési díj?

Az elmúlt időszakban sok helyen találkoztunk arra vonatkozó vitákkal, hogy a jelenlegi helyzetben mi a jogszabályok által előírt – korrekt – elfogadható… eljárás a versenyszervezők részéről olyan esetben, ha a verseny halasztásra vagy törlésre került. Ezért úgy gondoljuk, hogy leírjuk az álláspontunkat a kérdésben, és az indoklását is.

Mit mondanak a jogszabályok? Idézet következik:

“Ha felmerül az a nem kívánt helyzet, hogy valamely szerződő fél – egy külső körülményre való hivatkozással – nem képes teljesíteni, elsődlegesen azt szükséges vizsgálni, hogy maga a felek közötti szerződés szabályozza-e a felmerült külső körülmény esetét és jogi következményeit. Ha a szerződés tartalmaz erre vonatkozó érvényes kikötést, akkor a feleknek elsődlegesen az abban foglaltakat kell követnie. Ha azonban a szerződés nem tartalmaz vis maiorra vonatkozó szabályokat, vagy azok túl általánosak (például mert nem egyértelmű, hogy önmagában a vírus terjedése vagy csak az annak nyomán bevezetésre kerülő hatósági intézkedések minősülhetnek vis maiornak), akkor a jogkövetkezmények megállapításához a jogszabályokat és a bírói gyakorlatot szükséges figyelembe venni.

A Polgári Törvénykönyv a vis maior fogalmát nem határozza meg, azonban bíróságok már foglalkoztak a kérdéssel: a Kúria egy eseti döntése szerint a vis maior olyan mértékű, ellenálhatatlan erőt, eseményt jelent, amelyet senki sem tud elhárítani. A vis maior körébe tartozó események az érvényesen létrejött szerződés teljesítését nem csupán megnehezítik, hanem emberi erővel el nem hárítható módon lehetetlenné teszik.

Vis maior helyzetekben a Polgári Törvénykönyv alapján alkalmazható jogkövetkezmények az alábbiak:

1. Mentesülés a kártérítési kötelezettség alól

Ha valamely szerződő fél nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit (azaz polgári jogi értelemben szerződést szeg), azonban bizonyítja, hogy a „szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta”, akkor a szerződésszegő fél nem köteles megtéríteni a másik fél esetleges kárait.

2. A szerződés megszűnése (lehetetlenülés)

Ha a vis maior nem csupán késedelmet idéz elő, hanem lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését (például azért, mert a szolgáltatást egy meghatározott időpontban kellett volna nyújtani), akkor a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a felek kötelesek elszámolni egymással, azaz a teljesítés lehetetlenné válása előtt nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni, a pénzbeli előlegek pedig visszajárnak.”

Forrás: https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2020/koronavirus-szerzodesek.html

Szóval a lényeg, hogy ha a versenykiírásban (ami egy futóverseny esetében a szervezők és a nevező között létrejövő szerződésnek minősül) van erre vonatkozó kitétel (pl. hogy a nevezési díjnak csak egy része jár vissza ilyen helyzetben), akkor azt el kell fogadnod, hiába nem olvastad el nevezés előtt, és hiába érzed lehúzásnak, amikor beüt a baj, és érvényessé válik a dolog.

Ami viszont ennél fontosabb az annak a megértése, hogy a szervezők nem akarnak téged lehúzni! Sőt, a kedvedben akarnak járni, és azt akarják, hogy jövőre is részt vegyél a versenyükön. Ehhez azonban az kell, hogy idén ne menjenek csődbe.

Amikor pl. a mezőgazdaságban a termelőtől független okból nincs termés (pl. jégkár), akkor a köz úgy segít a termelőn (hogy az ne menjen tönkre, és a következő évben is termelhessen), hogy közpénzből támogatást ad. Vis maior, ugye. Most ugyanez a helyzet a futóverseny szervezőkkel is, akiknek viszont csak úgy tud támogatást adni a “köz”, hogy a nevezési díj egy részét nem kapja vissza. Csak ezt most konkrétabban érzed, mint, amikor a központi költségvetésből (ami szintén részben a te pénzed) megy a szükséges helyre a támogatás, de a lényege ugyanaz.

Ezért kérünk benneteket, hogy legyetek megértőek a szervezőkkel kapcsolatban. Az ő bevételük most nem csak kevesebb lett, hanem teljesen megszűnt! Aki nem “mellékállásban” csinálja, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Nem ellopni akarja jogtalanul a pénzedet, hanem egyrészt már elköltötte (pl. érem gyártatásra, előlegekre, engedélyekre…), másrészt hónapokon keresztül dolgozott a verseny előkészítésén (és ahogy tőled sem, úgy tőle sem várható el, hogy ingyen dolgozzon), harmadrészt valamiből ki kell húznia neki is a következő nehéz időszakot. És nem csak néhány hónapot, mint sokaknak, akiknek remélhetőleg hamarosan újraindul a munkahelyükön az élet, hanem akár egy egész évet!

Vigyázzatok magatokra addig is!

Karsai Krisztián

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük